תחילת הדרך:  תחילת דרכו המקצועית בעולם המשפט הייתה במחלקה הפיסקלית (מחלקת המיסים) בפרקליטות שם ייצג את רשויות המס השונות בתיקים אזרחיים ובתיקים פליליים. שם גם הכיר את מי שלימים הקים עמו את המשרד – עו"ד אלי דורון.

בשנת 1997 הקימו השניים את המשרד והמזל האיר להם פנים וכבר מתחילת הדרך המשרד התפתח והיקף פעילותו גדל מאד. נכון להיום המשרד, דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, גרוס שות' עורכי דין (DTKGG), נמנה על 20 המשרדים הגדולים בישראל ועוסק במרבית ענפי המשפט האזרחי והמסחרי.

פרויקטים מעניינים: "ללא ספק הפרויקט המעניין ביותר בתחום הנדל"ן הוא ליווי מפרקי חברת 'הצלחת יחזקאל' – איגוד מקרקעין המוחזק על-ידי מאות בעלי מניות (רובם גמלאים של "אגד") העובר הליך של פירוק מרצון במסגרתו מושבחים נכסי החברה, ומחולקים בעין בין בעלי המניות בהליך מורכב ומסודר המאפשר לכל בעלי המניות לקבל בסופו של דבר זכות לדירת מגורים (בעבר – גם ליחידות מגורים צמודות קרקע) או חלק בנכס מסוג אחר (כגון מגורי סטודנטים). מדובר בפרויקט מורכב מבחינה תכנונית, משפטית ומיסויית המצריך טיפול והבנה רוחבית בתחומי משפט רבים, כמו גם עבודה מול בעלי מניות (חלקם אנשים מבוגרים המתקשים להתמצא), מול הרשות המקומית, גופי התכנון והבנייה ורשות המיסים".

אדם שהשפיע מאוד: "ללא ספק האדם שהשפיע ומשפיע עלי יותר מכל היא אשתי, עו"ד שלהבת טיקוצקי. מנוע האנרגיה ומקור הכוח והעוצמה של חיי. אני נועץ בה בכל התלבטות, הן בעניינים מקצועיים, הן בעניינים הנוגעים ליחסי אנוש והן בכל דבר ועניין אחר".

יעדים לעתיד: "לטעמי עתיד ענף עריכת הדין בישראל שייך למשרדים הגדולים מאד ולטעמי נכון למשרדים בגודל שלנו, להתמזג עם משרדים דומים".