תחילת הדרך: מיד לאחר האוניברסיטה התקבל לעבודה במשרד האוצר ככלכלן באגף התקציבים. לאחר מספר שנים מונה לסמנכ"ל התאחדות הקבלנים (בוני הארץ) ובהמשך חזר לממשלה כסמנכ"ל משרד התיירות בנושא פיתוח ויו"ר מרכז ההשקעות. משם חזר לאגף התקציבים כסגן הממונה על התקציבים בתחום הדיור, הפנים והגנת הסביבה ובמקביל כיהן כיו"ר הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים). לאחר ארבע שנים בתפקיד מונה ב-2017 לציר הכלכלי של משרד האוצר בוושינגטון, בתפקידו זה נדרש בין היתר לחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי והסיוע האמריקני להגברת ההשקעות בישראל. בשבועות האחרונים התמנה ליו"ר הוועדה לתכנון ובנייה במחוז תל אביב.

פרויקטים מעניינים: בתפקידו כסגן הממונה על התקציבים באוצר מילא ערן שורה של מהלכים בתחום הדיור ובהם חוק הותמ"ל, הסכמים בתחום התחבורה והמים ופינוי בסיסים לטובת הקמת מתחמי דיור. כמו-כן היה שותף לעיצוב מדיניות המיסוי בתחום הנדל"ן כגון העלאת מס הרכישה, חוק מס דירה שלישית ומימון תשתיות לטובת פרויקטים גדולים של דיור.

"נקודות הציון שלי בתקופה זו היו הסכמי עתק שחתמה הממשלה בנושאים שיש בהם כדי לקדם את הדיור, דוגמת הסכמים גדולים לפינוי בסיסים, הסכם נתיב שכלל תקצוב רב שנתי במיליארדי שקלים לפרויקטים תחבורתיים לטובת שחרור חסמים ושיווק עשרות אלפי יחידות דיור והסכמי פיתוח של רשויות מקומיות שאיפשרו לרשויות לחתום על הסכמים עם יזמים לצורך פיתוח מתחמי מגורים".

פעילות התנדבותית: מתנדב במג"ב ושמירה בישוב

יעדים לעתיד: "לעשות טוב ולאפשר שיח מקצועי ופורה בין כל השותפים בסוגיות התכנון".