תחילת הדרך: את דרכה המקצועית החלה בשירות המדינה כבודקת תוכניות בלשכת תכנון חיפה, לאחר שנה מרתקת בארה"ב בה למדה לתואר שני, כמנהלת תחום תכנון בלשכת התכנון ירושלים וכמ"מ מתכננת המחוז.

לאחר שעזבה את השירות הציבורי החלה לייצג אינטרסים ירוקים כמנהלת תחום אנרגיה בחברה להגנת הטבע. במסגרת עבודתה כיהנה כנציגת הארגונים הירוקים בות"ל. בתחנה הבאה התמנתה כיו"ר הוועדה המרחבית הראל (היישובים מבשרת ציון, אבו גוש וקריית יערים), ובמקביל כיהנה כיו"ר וכחברה בוועדות לבחינת גבולות שיפוט במשרד הפנים וחקרה תוכניות שונות עבור הותמ"ל.

פרויקטים מעניינים: שורץ רושמת מספר יוזמות שקידמה להפחתת הרגולציה בענף הבנייה. בין ההישגים הרשומים על שמה ניתן למנות את ההליך של 'תכנון חושב רישוי'   – המהווה שינוי תפיסתי כיצד כותבים תוכניות שיקלו על תהליך הרישוי.

שורץ אחראית גם על גיבוש מתווה לביטול ההקלות, כפי שאומץ בחוק ההסדרים האחרון, לטובת יצירת ודאות ברישוי וקיצור לוחות הזמנים ומתן גמישויות באמצעים שונים. בנוסף היא קידמה הרחבה משמעותית של תקנות הפטור מהיתר לתוספות ומתקנים בתעשייה, הליך שקודם בשיתוף משרד רה"מ ומשרד הכלכלה.

מהלך נוסף עליו אחראית שורץ בשיתוף פיקוד העורף, הוא קידום מסלול הקלות משמעותי לרישוי ממ"דים שנועדו לאפשר למגן באופן מהיר מבנים למגורים שאין בהם פתרון מיגון תקני, על-ידי הוספת מרחב מוגן דירתי.

כיו"ר הועדה המרחבית מעלה חרמון מקדמת שורץ את תכניות המתאר ליישובי הדרוזים ברמת הגולן: מג'דל שמס, מסעדה ובוקתעא. תכניות מתאר כוללניות ומפורטות אלו עתידים להשפיע לטובה על פיתוח היישובים הללו.

שני חברים טובים מהענף: האדריכל מיקי קפון, מהנדס העיר אופקים וגיא טננבוים, סמנכ"ל הנדסה בעמיגור.

אירוע שהשפיע על הקריירה: "הייתה לי הזכות ללמוד לתואר שני במדיניות ציבורית בביה"ס מקסוול בארה"ב. זו היתה שנה מאוד מעצימה, רכשתי כלים שונים בתחום הניהול והמו"מ, פגשתי סטודנטים משרתי ציבור מסורים ממדינות שונות בעולם, עם חלקם אני בקשר עד היום. במהלך השנה התחדד בי הרצון להמשיך לשרת את הציבור".

"אירוע נוסף שהשפיע עלי התרחש במסגרת תפקידי כיו"ר ועדה מרחבית מעלה חרמון. אז זכיתי להכיר מקרוב את ארבעת היישובים הדרוזים בצפון רמת הגולן: מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא, ועין קניא ואת היישוב ע'ג'ר. בתחושת שליחות אני נהנית לתרום ככל יכולתי לקדם את תנופת התכנון והפיתוח שהיישובים הללו עוברים ולעזור ככל יכולתי להתגבר על אתגרים שונים שקיימים במקום".

פעילות ציבורית/התנדבותית: מתנדבת בעמותת 'ניצוצות' שמטרתה לאפשר לתלמידים להכיר ולגלות פעילויות ותחומים מקצועיים שונים שיכולים להוות השראה משמעותית. "הניצוץ שלי זה עולם התכנון ואני מעבירה את אותו לתלמידי חטיבות ביניים".

שורץ גם משמשת סגנית יו"ר הנהגת ההורים, בית ספר כצנלסון גבעתיים.

יעדים לעתיד: להמשיך לשרת את הציבור בתפקידים וברבדים שונים