תחילת הדרך: החל כעצמאי לפני 22 שנה כאדריכל בשוק הפרטי. במסגרת עבודתו היה אחראית לתכנון מפעלים, מבני מגורים ובנייה פרטית בישראל ובחו"ל. ב-2009 עבר למגזר הציבורי. החל כבודק תוכניות בעיריית ירושלים, ובהמשך סגן מהנדס העיר בעיריית בת-ים, מהנדס הוועדה המרחבית זמורה ובשבע השנים האחרונות הוא משמש מהנדס עיריית אשדוד.

פרויקטים מעניינים: בשנתיים האחרונות מוביל דורון בעיריית אשדוד את התוכנית האסטרטגית המרחבית 2040, תוכנית שצופה עתיד ל-20 השנים הבאות. "יש לי צוות עירוני מדהים שמוביל את העניין. מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, יועצים חיצונים ועובדים באגפים השונים שמבינים את גודל השעה".

אדם מהענף שהשפיע מאד: שני אנשים שהשפיעו וממשיכים להשפיע עליו הם ראש עיריית אשדוד הנוכחי, ד"ר יחיאל לסרי, ומנכ"ל העיריה, אילן בן עדי.

"ההבנה המהותית שלמרות גודל המשימה והמעמד שהתפקיד נותן לנו ,יש תמיד את שתי הדמויות הללו שנמצאים ברקע כדי לתמוך, לעודד לפרגן וגם לתת בראש כשצריך – היא הבנה מלאת משמעויות. אני שמח שזכיתי לעבוד בארגון משמעותי מסודר ומאורגן כמו עיריית אשדוד. כמו-כן, בימים האחרונים אני מגלה שהממשלה החדשה, באה לעבוד. זה מורגש ונפלא בעיני. אני מתרשם שיש נכונות לשינויים ולרפורמות שיהפכו את עולם התכנון וזה טוב".

שני חברים טובים מהענף: "היזם הירושלמי, אמיר אלון. כמו-כן המון קולגות מהנדסי /מהנדסות ערים שלחלוטין הינם חברים טובים שתומכים מעודדים לאורך כל הדרך. אנחנו מעין קבוצת תמיכה שתמיד נמצאת שם אחד בשביל השני".

אירוע שהשפיע על הקריירה: "בכיתה ד' קיבלתי סטירה מהמורה ציפורה רוזנשטרוק. בכיתה ז' הרב במברגר העיף אותי מהישיבה התיכונית. בכיתה ח' הסלילו אותי לביה"ס מקצועי למגמת חשמל ולבצלאל לא התקבלתי. כל "המכות הקטנות" בדרך הכינו אותי לתודעה הפשוטה, שלא האנשים מולך מגדירים אותך ולא להתרגש מאלו שמנסים להפחית מערכך. בסך הכל, הם מנסים להקטין אותך לממדים שלהם. זו תובנה משנת כיוון לחיים. למרות הכל, אני נוטה לתת משקל רב וגדול לאותם אנשים שבדרך (מעוותת) עיצבו אותי ואת מי שאני".

פעילות התנדבותית: "תורם סדרתי לכל מיני ארגוני חברה. כמו-כן נותן הרצאות בחינם לכל דיכפין על העיר, עלינו, על המדיניות וכל נושא שמבקשים ממני".

יעדים לעתיד: "אנחנו עומדים מול משבר דיור הגדול ביותר שידענו והשאיפה שלי היא לפעול ללא עכבות וחסמים. אני שואף שלא נפחד לומר את אשר על ליבנו, גם כאשר זה לא נעים לאוזן וגם כאשר זה לא האמירה הכי מנומסת שיש בארסנל. הממלכתיות נדרשת תמיד, ויחד עם זאת התפקיד שלנו זה לעשות טוב לאנשים ולמי שגר בעיר. אם על הדרך כדי לחתור לטוב הזה אנחנו קצת מתלכלכים….לא נורא".