תחילת הדרך:
תחילת הדרך הראשונה: 2002, מהנדס ביצוע בפרויקט הקמת מוזיאון ׳יד ושם׳.
תחילת הדרך השניה: 2009, כניסה למגזר המוניציפאלי לתפקידי מהנדס רשות מקומית, מלב השרון ועד אילת.
תחילת הדרך השלישית: 2021, המעבר מהמגזר הציבורי לשוק הפרטי, סיום תפקיד כמהנדס העיר אילת והתחלה ב׳רותם שני׳.
פרויקטים מעניינים:

כמהנדס העיר אילת הובלתי מהלכים אסטרטגיים עירוניים-יזמיים ברמת מורכבות גבוהה, מול משרדי ממשלה ו-וועדות לתכנון בכל הרמות. מצאנו פתרונות להתחדשות עירונית בעיר פריפריאלית ורגישה לרעידות אדמה שלא בדרכים הסטנדרטיות, ביצענו תכנית כוללת לרצועת החוף, שהפכה לפרויקט לאומי, ולמרחב המדברי הסובב את העיר ושינינו את מפת הנדל״ן המקומית ע״י העצמת לב העיר על חשבון בניה בשוליים.

אדם מהענף שהשפיע מאוד:

אנשי דור ה-Y וה-Z שניהלתי באילת, מתכנית הצוערים לשלטון המקומי של משרד הפנים, דרכם למדתי שאני חסר גיל ותמיד מוכן לקרוא תיגר על הסטטוס קוו.

שני חברים טובים מהענף:
דלית זילבר, מנכ״לית מינהל התכנון ואבישי קימלדורף, קרן ריאלטי.
אירוע שהשפיע על הקריירה:

ההחלטה לקחת את התפקיד באילת פתחה אותי לאתגרים ברמה הגבוהה ביותר ואיפשרה לי להיחשף למנעד יכולות רחב שיש בי ולאנשים נפלאים במסגרות השונות.

פעילות ציבורית / התנדבותית:

במהלך שנותיי בשירות הציבורי לקחתי חלק בפעילויות התנדבותיות ציבוריות רבות.

יעדים לעתיד: להביא איכות (להבדיל מיוקרה) לכל בית חדש במדינת ישראל ובכך להשפיע על הרווחה האישית והמשפחתית של אנשים.